cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Kalendárium

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
Dotcomhotel Hospitality E-Commerce & Revenue Management Konference

30.1.2018  - 31.1.2018 

Dotcomhotel Hospitality E-Commerce & Revenue Management Konference

Autoklub České republiky (Praha)

Holiday World 2018

15.2.2018  - 18.2.2018 

Holiday World 2018

Průmyslový palác (Praha 7 - Bubeneč)

Valné shromáždění ACK ČR akcentovalo novinky

Zařazeno v
Outgoing
Incoming
Města & Regiony

22.11.2017

Na svém již 36. valném shromáždění se dnes v prostorách pražského hotelu DUO setkali členové Asociace cestovních kanceláří ČR. Na programu byla tradiční agenda – zpráva předsedy o činnosti v uplynulém období a vystoupení hostů. Ti byli vesměs z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a agentury CzechTourism. Odpoledne pak proběhla obvyklá obměna části představenstva asociace.

Zpráva o činnosti

Se stručnou zprávou o činnosti asociace vystoupil v úvodu valného shromáždění předseda ACK ČR Vladimír Dolejš. Akcentoval zejména novinky. V pasáži o mediální činnosti asociace tak například zazněla informace o letos zřízené PR komisi, která operativně reaguje na aktuální situaci na trhu a komunikuje s médii. Novinkou je rovněž krizová linka, která ve spolupráci s jednotlivými členy asociace podává veřejnosti i médiím informace v případě živelných pohrom či jiných mimořádných události v cestovním ruchu.

Předseda ACK ČR Vladimír Dolejš

Víc než dřív asociace podle Dolejše pořádá semináře k různým odborným tématům. Členové ACK ČR se tak například mohli seznámit s problematikou GDPR, se základy fungování na sociálních sítích, vlastní seminář připravila památková sekce…  „Všichni členové se těchto seminářů, které byly pojaty naprosto profesionálně, mohli zúčastnit zcela zdarma,“ zdůraznil Dolejš a dodal, že možnost účasti za poplatek využila i řada nečlenů.

Asociace v uplynulém roce zintenzivnila spolupráci se zahraničními profesními svazy a národními turistickými centrálami. Týká se to například Číny, Kazachstánu či Myanmy, spolupráce s partnery z dalších zemí (např. z Řecka, Srbska, Tuniska, Thajska, Indie či Maďarska) je podle Dolejše rozpracována. Nový start aktivní mezinárodní spolupráce asociace – Čína, Kazachstán, Myanma, další rozpracovány (Řecko, Srbsko, Tunisko, Thajsko, Indie, Maďarsko a další).

Místopředsedové ACK ČR (zleva): Zdeněk Kříž, Jolana Kopřiva Myslivcová, Lenka Viková a Petr Krč

Ve zprávě o činnosti se předseda ACK ČR zmínil o spolupráci asociace na vybraných veletrzích a prezentacích cestovního ruchu a ohlédnul se za dosavadními letošními výsledky v outgoingu. Zimní sezonu podle něj členové asociace hodnotí jako úspěšnou (v případě lyžařských zájezdů dokonce jako rekordní), letní pak jako historicky vůbec nejúspěšnější. Řada cestovních kanceláří proto letos podle všeho vykáže nejlepší hospodářské výsledky ve své historii. Poměr prodeje vlastními distribučními kanály a prostřednictvím cestovních agentur byl podle Vladimíra Dolejše vyrovnaný, přičemž zhruba tři čtvrtiny zájezdů byly prodány přes kamenné pobočky, čtvrtina přes internet.

Pochvalně se Vladimír Dolejš vyjádřil o „nové éře spolupráce“ s vedením agentury CzechTourism a zmínil i některé plody této kooperace, například adresář cestovních kanceláří, který národní turistická centrála publikovala a distribuovala mezi účastníky nejvýznamnější incomingové události letošního roku, kterou byl workshop Travel Trade Day. Pochvala putovala rovněž směrem k vedení Ministerstva pro místní rozvoj ČR a k jeho Odboru cestovního ruchu. Vladimír Dolejš s povděkem kvitoval pochopení, kterého se asociaci dostávalo například při projednávání připomínek k novele zákona č. 159/1999 Sb. (byť se názory na některé otázky stále různí), nebo při řešení agendy spojené s bojem proti neoprávněnému podnikání.

Vystoupení hostů

Chválil-li předseda ACK ČR spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a národní turistickou centrálou, nemluvil do zdi, ale k živoucím zástupcům těchto institucí, kteří byli hosty valného shromáždění. Členům asociace se vůbec poprvé představil David Koppitz, který sám sebe nazval „relativně novým člověkem, který chce zachovat kontinuitu“ – ve funkci totiž (zatím coby pověřený zastupující náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje) nahradil Kláru Dostálovou, která po nedávných volbách usedla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Koppitz ve svém krátkém proslovu vyjádřil naději v další rozvoj spolupráce s asociací, kterou pochválil za dosavadní přístup. Kooperaci na transpozici evropské směrnice do české legislativy a na řešení problematiky neoprávněného podnikání označil za ukázkový příklad toho, jak by měl stát spolupracovat s profesními svazy. Dále se zmínil o pozitivním vývoji v příjezdovém cestovním ruchu či o tom, kterak se MMR ČR snaží prostřednictvím Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech vyplňovat bílá místa tam, kde na rozvoj turismu nestačí místní zdroje. Informoval mj. o tom, že výzva z tohoto programu pro příští rok bude vyhlášena v příštích dnech.

MMR ČR vyslalo na valné shromáždění silnou delegaci ve složení (zleva) František Dickelt, David Koppitz a Renata Králová

Ředitelka odboru cestovního ruchu MMR ČR Renata Králová pak obšírnější hovořila o transpozici evropské směrnice č. 2015/2302, o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách do tuzemské legislativy. Připomněla, že příslušný návrh novely zákona č. 159/1999 Sb. byl na počátku listopadu schválen vládou a nyní bude projednáván poslanci. Detailněji se Renata Králová ve svém vystoupení věnovala nové problematice spojených cestovních služeb a s tím souvisejícím změnám v rozsahu živností. My jsme se této problematice podrobněji věnovali v říjnovém vydání časopisu COT (konkrétně v článku o dynamických balíčcích), na které si tímto dovolujeme zájemce o bližší informace odkázat. Připomínáme také, že problematika transpozice evropské směrnice bude hlavním tématem prosincové COTakhle snídaně.

V závěru svého příspěvku se Renata Králová vrátila ke spolupráci s asociací při potírání neoprávněného podnikání. „Díky asociaci máme k dispozici řadu důkazů, na základě kterých můžeme v této oblasti konat,“ řekla mj. Králová a přispěla několika konkrétními příklady neoprávněného podnikání, které ministerstvo řešilo (svatební cesty, vícedenní sportovní pobyty, výlety do Transylvánie). Nejenže se těmto nelegálním pořadatelům zájezdů dostalo postihů, v některých případech si dotčené subjekty dokonce podaly žádost o koncesi a staly se řádnými cestovními kancelářemi. Účastníci valného shromáždění se rovněž seznámili s novými pravomocemi kontrolních orgánů při odhalování neoprávněného podnikání.

Agenturu CzechTourism na dnešním jednání zastupoval Aleš Pangrác, ředitel Odboru regionálního rozvoje a vztahů B2B. Podobně jako na dalších akcích v poslední době představil projekt kategorizace a certifikace organizací destinačního managementu, jehož smyslem je (velmi stručně řečeno) snaha v této oblasti nastavit takové prostředí, jaké funguje třeba v Rakousku. Pro cestovní kanceláře projekt podle Pangráce znamená mj. šanci obohatit jejich nabídku o regionální produkty připravené organizacemi destinačního managementu.

V závěru otevřené části dnešního jednání proběhla diskuse, v níž se většina dotazů týkala nuancí budoucí právní úpravy, zejména pak spojených cestovních služeb. Někteří diskutující přitom vyjadřovali skepsi ohledně ochoty cestovních agentur a dalších subjektů žádat o koncese na zprostředkovávání spojených cestovních služeb.

V odpolední uzavřené části valného shromáždění proběhla mj. pravidelná obnova představenstva asociace. Místopředsedy byli zvoleni Petr Krč a Zdeněk Kříž, členy představenstva Josef Trejbal a Stanislav Zíma. Revizorem účtu se stal Petr Zemek.

Foto: -pmu-

 

Problematice

transpozice evropské směrnice

jsme se věnovali v letošním říjnovém vydání COT.

Nemáte-li časopis předplacen, příslušné vydání si můžete v elektronické verzi zakoupit přes Alza Media nebo přes Floowie.